torsdag 15 mars 2012

Sveriges bästa skola

Idag har det varit öppet hus på Stora Mellösa skola och jag, tillsammans med skolfolk från Örebro, Kumla, Hedemora, Jönköping mm, var på plats. Skolan har fått Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2011 som delas ut av SIQ och det var detta samt hur skolan arbetar som vi fick presenterat.

Att skolan är speciell känner jag i mötet med eleverna. De är stolta och berättar glatt om hur bra skolan är. Jag har varit på skolan tidigare och då fått prata med elever och tagit del av deras upplevelse kring skolan arbete med hälsa och flexibelt lärande. Idag var eleverna servicepersonal till konferensgästerna och det var så trevligt att bl.a. bli guidad av dem.

SIQ gör i sin utvärdering av skolorna som nomineras till utmärkelsen ett grundligt arbete. De har specialutbildade examinatorer som lägger ner 14-18 dagar på skolan. Det de tittar på är kvalitén i processerna på skolan och de vill lyfta fram och premiera skolor som lyckas med detta. De kollar om det finns medvetet valda systematiska sätt att lösa uppgifter på, om man gör det som är sagt, uppnår det som var tänkt och om man får önskad effekt. Detta ska vara en pågående process som skolan hela tiden ska ifrågasätta om den kan bli bättre.

Mycket intressant för det är ju detta som är viktigt. Klarar vi alla elever? Hur gör vi det? Hur kan vi göra det bättre? En tydlig och stark ledning är en förutsättning liksom en tilltro till varje lärares kompetens. På skolan har de ett nödvändigt samarbete mellan lärare för att kunna rodda det flexibla lärandet som handlar om att ge varje elev tillräckligt med tid.

Man coachar eleverna med positivt tänkande som motor. Alla får bekräftelse, höra och uppleva att de är bra.

Vi fick se ett konkret exempel (en filmsekvens) på flexibelt lärande där en elev i årskurs ett hade en kemilektion tillsammans med årskurs fem! Eleverna tillåts vara på sin nivå, får stöttning och uppmuntran att komma vidare i sin takt.

Det normala är att man inte slänger i ett barn som inte kan simma på djupt vatten utan flytväst – Samma tänkande ska man ha i skolan. Släpp igenom eleven till nästa nivå först när de är redo!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar