onsdag 7 mars 2012

Ledarskapet i skolan

För mig har alltid ledarskapet i en organisation varit väsentligt och en förklaring till om saker fungerar eller inte. Jag tror att vi alla har upplevt mer eller mindre bra chefer. Ibland fungerar verksamheter trots dåliga chefer men då finns det oftast en ledare under den dåliga chefen som tar ett stort ansvar.

I skolans värld är bra ledare en förutsättning för en bra skola. Här är läraren i klassrummet nyckeln till att eleverna lär sig saker, d.v.s. utför ett bra ledarskap i klassrummet. Men det räcker inte endast med en bra pedagog för att få en bra skola. Det måste finnas en skolledning/rektor som ser varje elev och genom sin personal får kunskapen att lyfta.

Det krävs mod för att vara en bra ledare i dagens skola. Tydligheten i vad lärarens roll innebär är väsentlig, en plan på hur den ska utvecklas och vad som ska göras när det inte fungerar. Samtidigt som den pedagogiska utvecklingen måste vara en ständig process. Jag är övertygad om att det på bra skolor pågår en ständig pedagogisk diskussion, där elevens bästa står centrum och där pedagogerna har en vilja, och ett mod, att utvecklas.

Det finns massor med bra skolor och skolledare i Sverige och i Örebro. Jag tycker det är viktigt att vi i våra dikussioner om svensk skola lyfter fram alla goda exempel. Titta på allt bra som görs och försök implementera det på fler ställen. Låt bra skolledare inspirera andra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar