fredag 9 mars 2012

Trist besked

Är nu sista hoppet ute för WUC? Ja, efter Förvaltningsrättens besked idag beträffande överklagandet är det nog tyvärr så.

Jag har, från den dag i mitten av december då jag fick redan på socialdemokraternas plan om WUC, varit starkt kritisk. Beskedet kom som en kalldusch och föregicks av noll dialog eller förankring. Den process som genomförts efter beskedet har varit bortom all rim och reson!

Utredningen som startade, först efter S-beskedet, är illa underbyggt och har utgått från att man ensidigt pekade ut en skola som ska läggas ner. Underlaget till beslutet om nedläggning borde ha kompletteras med en belysning av alla gymnasieskolans lokaler och gett en konsekvensbeskrivning av olika alternativ. Processen har dessutom genomförts på ett felaktigt sätt då den varken involverat lärare eller elever.

Mot beslutet har vi i oppositionen kämpat på alla nivåer, i gymnasienämnden och i programnämnden samt att vi i Kommunfullmäktige har diskuterat varför S säger nej till att lyfta frågan dit.

Majoriteten borde ha låtit ärendet avgöras i Kommunfullmäktige. Så har skett med tidigare skolnedläggningar. Denna gång är det också så att det på WUC går elever både från Komvux och gymnasiet vilket innebär beslut i två politiska nämnder. Då är det lämpligt att lyfta upp ärendet till Fullmäktige. Men, men nu är ju inte allt i politiken logiskt…

NA, Radio Örebro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar