måndag 12 mars 2012

Ge lärarna en chans

Idag skriver PJ Anders Linder kloka ord i sin ledare i SvD. Det handlar om skolan och det han kommer fram till är att lärarlönerna måste upp och mer av lärarnas tid ska gå till undervisning.
Det är just detta som alla lärare jag möte i skolan säger. Låt oss hålla på med det som vi brinner för – mötet med eleverna!

Att se barn och ungdomar växa med sina kunskaper är det som driver de allra flesta som arbetar i skolan. Att då så mycket tid går åt till annat än att undervisa och utveckla sin profession måste vara frustrerande.

Här om dagen skrev jag om ledarskapet i skolan. Detta nämns i SvD idag, att det är så många rektorer som brister i sitt ledarskap. Men frågan är om de fått chansen? Hur mycket annat har våra rektorer att göra förutom att leda? Här är det bra att nya skollagen ger rektorerna ett tydligt ansvar för den pedagogiska utvecklingen och därmed måste de ta tag i ledarskapet.

Att få till en utveckling av pedagogiken innebär att rektorn måste få igång processen tillsammans med lärarna. Att spegla varandra i undervisningssituationen är ett effektivt sätt som används på en del håll men borde vara ett instrument på varje skola. Att spegla innebär att ge konstruktiv kritik och hjälpas åt att utvecklas till pedagoger som kan lösa problemen i undervisningssituationen.

Min starka uppfattning är att det aldrig är fel på eleven. Det är skolan som inte klarar sitt uppdrag när elever inte klarar målen. Skolan måste ha förmågan att anpassa sig efter eleven och möta varje barn efter dess förmåga. För att klara det måste vi ge lärarna en chans. Låt dem göra det de vill - undervisa. Låt dem utveckla sina förmågor. Ge dem uppskattning för det fantastiska arbete de gör. Med bra lärare klarar vi framtiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar