fredag 20 april 2012

Ny partisekreterare

Kent Persson har idag utnämnts till partisekreterare i Moderata samlingspartiet. Han efterträder Sofia Arkelsten på posten, som innebär ett huvudansvar för organisatoriska och dagliga frågor inom partiet. Det innebär att Kent Persson lämnar sina uppdrag i Örebro kommun.

Det är mycket roligt och vi Örebromoderater gratulerar Kent för att han erhållit detta förtroende. För oss innebär detta självfallet att Kent lämnar efter sig ett tomrum som nu måste fyllas, men det ger också en värdefull kontakt direkt med partiets ledning. Jag önskar Kent Persson all lycka i det nya uppdraget och ser fram emot kommande utmaningar tillsammans.

I Örebro påbörjar vi nu en process för att välja ett nytt kommunalråd efter Kent Persson. Partiet kommer att utse en särskild valberedning för att leda detta arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar