onsdag 18 april 2012

Oansvarigt beslut av S

På dagens möte med Gymnasienämnden i Örebro bestämde S-majoriteten att en redan ansträngd ekonomi ska försämras ytterligare….

Det handlar om vilka gymnasieprogram som ska startas och grunden för dessa beslut är självklart hur ungdomarna söker. Som alla säkert förstår krävs det ett visst antal elever för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att starta ett program. Sedan kan det i vissa fall vara klokt att starta ett program även om det inte finns elever till en hel klass.

I det aktuella fallet är det Handels- och administrationsprogrammet på Virginska skolan som S vill starta trots att endast har fem behöriga elever har sökt programmet. Skolan och vi i oppositionen vill att programmet ska läggas i malpåse till nästa år. Anledningen är att skolan har ett tufft ekonomiskt mål för 2012 och att starta ett program med så få elever drastiskt skulle försämra ekonomin. Dessutom blir det svårt att få en bra verksamhet i en så liten grupp.

Jag anser att det är ekonomiskt oförsvarbart att lägga ytterligare en börda på gymnasieskolorna i Örebro. S-majoriteten lägger besparingskrav på skolorna plus att de fattar beslut som gör det ännu svårare för skolan att klara ekonomin. Det är viktigt att vi politiker lyssnar på verksamheten när vi nu ställer krav på dem att ha ansvar på ekonomin. I detta fall lyssnar inte S utan tar medvetet ett beslut som går emot sans och vett!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar