måndag 16 april 2012

Skolutveckling?

Denna vecka börjar med besök i Stockholm under två dagar. Större delen av min vistelse i huvudstaden ska gå åt till diskussion om skolan. Det är programnämndens presidium som ska besöka bl.a Skolverket för att få kunskap och inspiration inför vårt arbete med en skolutvecklingsorganisation.

Jag ser fram emot detta. Jag tror på att lära av goda exempel och det är bra att Örebro kommun nu tar tag i problemen vi har i skolan. Vi måste skärpa till måluppfyllelsen och ge alla barn förutsättningar att klara sig igenom skolan med minst godkänt. Skolinspektionen skriver i sin rapport 2011 om just detta. De skriver också om brister i rektorernas uppföljning av resultat och att våra planer mot kränkande behandling inte håller måttet.

Satsningen som Örebro kommun ska göra på en utvecklingsorganisation är bra. Förslaget kommer från verksamheten, pengar är avsatta i budgeten och det är säkert så att detta skulle ha gjorts även om vi moderater hade styrt. Tanken är bl.a. att denna organisation ska ha resurser för att göra punktinsatser i skolor som har problem av olika slag, här ska skolforskningen stå i centrum och insatser göras som man vet fungerar. Det är bra.

Men att tillsätta resurser centralt och göra punktinsatser löser inte alla problem. Grunden måste vara att vi har en skola med tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag. Det är tydliga mål, bra lärare, bra skolledare, ändamålsenliga lokaler och kunskap i fokus som är viktigt. Detta måste vi ha resurser till, på varje skola varje dag!

I år sparar S-majoriteten 30 miljoner på skolorna i Örebro. Det slår direkt och på många skolor tvingas man nu att dra ner på antalet lärare. Lärarna är skolans viktigaste resurs. De ska vi inte dra in på – de ska vi satsa på!

Att sparar på skolan när 25% av de som söker till gymnasiet är obehöriga är för mig obegripligt! Utvecklingsorganisationen som majoriteten framhåller som den stora lösningen har ännu ej startat och frågan är när den kommer igång. Eleverna däremot, de går i skolan varje dag – de kan inte vänta. Eleverna förlorar medan politiker sparar och funderar…

1 kommentar:

  1. Apropå skolutveckling har AlSalamskolan öppet hus på lördag den 21/4. Politiker som du är hjärtligt välkomna att besöka oss för att se exempellektioner, lyssna på ledningen och träffa lärare, elever och föräldrar. Välkommen!

    SvaraRadera