onsdag 4 april 2012

Tillgänglig skola o förskola

För mig är det viktigt att Örebro Kommun tillhandahåller en förskola, skola och fritidsverksamhet som är av hög kvalité. Viktigt är också att denna verksamhet är trygg och tillgänglig för alla familjer. Familjers möjlighet till arbete och försörjning bygger på att omsorgen för barnen garanteras och att kommunen som huvudman för omsorgen är tillmötesgående och flexibel i sitt bemötande.

För många familjer i Örebro är det svårt att planera sin egen arbetstid vilket får till följd att stora problem uppstår när skolor, förskolor och fritids hålls stängda.

Den senaste tiden har jag fått samtal från upprörda föräldrar som berättar om att förskolor stängs när personalen ska ha möten. Föräldrarna ställs då inför faktum och måste ordna sin omsorg på annat sätt. Det verkar också finnas något av en tradition att studiedagar i skolan förläggs i anslutning till lov. Självklart skapar även detta stora problem speciellt om barnen normalt inte går på fritids eller om även fritidsverksamheten är stängd, vilket förekommer…

Detta tillvägagångssätt förutsätter att varje familj har ett ordentligt nätverk av personer som kan rycka in när skolor och barnomsorg inte hålls öppna. För oss moderater är detta orimligt.

Därför föreslog jag idag att kommunen ska kartlägga i vilken utsträckning detta förekommer. Tanken är att steg två sedan ska bli att göra något åt det. Tyvärr ville S dra detta i långbänk. Beslutet blev att förvaltningen nu ska utreda innan vi kan börja kartlägga! Lite väl ineffektivt för min smak!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar