tisdag 17 april 2012

Stoppa uppsägningarna i skolan!

Nu kommer effekterna av S-majoritetens prioriteringar på betong istället för skola! Personalen i skolan kommer med de beslut som nu fattas ute i Örebros skolnämnder att minskar med 21 tjänster.

På Navets skola hotas 9 lärare med uppsägning efter att skolnämnd sydost beslutat att skjuta till mindre pengar än skolan begärt. Beslutet i skolnämnd sydost är bara en i raden av nedskärningar i Örebros skolor. Hittills i år har skolnämnderna beslutat om att avveckla 21 tjänster.

Vi ser nu hur socialdemokraternas nedskärningar slår mot barnen. Det som dras in är lärare, assistenter och specialpedagoger till de elever som behöver dem allra mest. Skolan borde ge alla samma chans, men socialdemokraterna satsar hellre på att starta nya kommunala bolag, exempelvis Vivallabolaget, än på våra barns framtid!

Vi moderater prioriterade skolan i budgeten. Vi hade flera satsningar på skolan, däribland en satsning på mindre klasser. Socialdemokraterna väljer att skära i välfärden, vi väljer att satsa på den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar