onsdag 26 januari 2011

Marknad och företagande i Örebro

Idag startade Hindersmässan i Örebro. Det är ett myller av liv utanför Rådhuset när knallarna intar Stortorget och ger småföretagandet ett ansikte åt oss alla. Det måste vara speciellt att vara denna sorts företagare. Säkert kul att möta människor i städer som lever upp när marknaden pågår, men säkert också ett slit utan like.

Men Hindersmässan är så mycket mer än marknaden på torget. Det är även konserter och speciella arrangemang för företagande. Idag var Maud Olofsson på plats för att delta i Småföretagardagarna som arrangeras på Conventum idag och imorgon. Själv ser jag fram emot Näringslivsdagen som kommunen arrangerar imorgon.

Företagande är viktigt för Örebro. Jobben är en förutsättning för välfärden och vi politiker måste se till att skapa bra förutsättningar för företagande i vår kommun. Att ha en bra kommunikation, lyssna på företagens bild av verkligheten, deras möjligheter och utmaningar för fortsatt existens och expansion gynnar alla oss som bor i Örebro.

I dagen samhälle har näringslivsklimatet större betydelse än tidigare. Den kommun och region som förstår sig på att ta vara på entreprenörers initiativ på ett bra sätt vinner i konkurrensen om etableringarna. Det är till dessa städer som människor flyttar och det är där som synergieffekterna blir så stora. Sanningen är nämligen att företag genererar företag. Kreativa människor drar till sig andra kreativa människor, expansionen sätter fart och välfärden växer.

Att Örebros företag och kommunen drar nytta av den långa traditionen av Hindersmässa är klokt. För några dagar sätts företagandet i fokus och det är positivt på många sätt förutom att vi kan ströva omkring bland marknadsstånden på Stortorget.

Andra bloggare: Kent Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar