fredag 7 januari 2011

Nyföretagande börjar i skolan

I tisdags kunde vi läsa i NA om att Örebro län förra året slog rekord i nyföretagande. Detta är glädjande och ger hopp inför framtiden. Viktigt är att vi förstår vikten av att nya företag startas och att samhället på bästa sätt stöttar och sporrar de människor som vill satsa.

Vi har ingen tradition av eget företagande och det är därför det är viktigt att börja redan i skolan. Det är när barnen är små som idéerna är många, begränsningarna få och tron på den egna förmågan många gånger oförstörd. Detta måste vi ta vara på .

Vi måste lära våra barn att ta tillvara på sina idéer. Vi måste i skolan förbereda barn och ungdomar för arbetslivet men då inte endast som anställd. Vi måste se till att skolan också förbereder för egna initiativ, entreprenörskap och egna företag. Detta pågår på många håll, speciellt i Örebro där vissa gymnasieskolor har kommit riktigt långt, men arbetet måste uppmuntras och intensifieras.

Därför är det glädjande att det i den nya gymnasieskolan, som startar till hösten, görs en speciell satsning på entreprenörskap. På alla program får eleverna möjlighet att fördjupa sig i entreprenörskap och inom vissa program blir det en naturlig del.

Jag tycker att entreprenörskap ska genomsyra hela skolgången. Barn och ungdomar måste på ett naturligt sätt lära sig att ta tillvara på sina idéer. De ska lära sig att det är möjligt att förverkliga sina idéer.

Jag tycker också att skolan bör ta ansvar för att utveckla en bra kontakt med det lokala näringslivet. Det är viktigt att barn under sin skoltid får träffa människor som jobbar med olika saker och höra hur det är att vara exempelvis tandläkare, ingenjör, undersköterska, svetsare i en fabrik eller arkitekt.

Andra bloggare: Lotta Olsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar