måndag 24 januari 2011

Skolan i fokus

Både i Sverige i Örebro och för mig personligen kommer skolan vara i fokus under 2011. På riksnivå är 2011 ett riktigt reformår med ny skollag, skärpta kunskapskrav i förskolan och grundskolan, ny läroplan för gymnasiet och ny lärarutbildning.
I Örebro lever vi med de nationella förändringarna och går vidare med kompetensutveckling av förskollärare och lärare då vi fått pengar till detta via Kunskapslyftet.

Mycket av diskussionen i Örebro handlar om lokaler. Det är viktigt att vi hanterar denna fråga klokt och med framförhållning. Det är viktigt att vi skapar en trygghet hos föräldrar att det finns plats på bra förskolor för deras barn samtidigt som vi inte får dra på oss för mycket kostnader i skollokaler som inte används. Här gäller det att skapa en flexibilitet.

Att skapa en flexibilitet i skolan är, pga. elevkullarnas förändring och det fria skolvalet, nödvändigt. Det finns ingen skola som kan ta några elever för givet. Det gäller att ha en bra verksamhet och ett bra rykte för att behålla och dra till sig både elever och personal.

Den stora utmaningen är kompetensutvecklingen i Örebros skolor. Rektorerna har en nyckelroll genom det pedagogiska ledarskapet och måste få tid och möjlighet till detta.
Lärare med goda ämneskunskaper och en förmåga att anpassa undervisningen till olika elevers behov är ovärderligt för att vi ska uppnå bättre resultat bland Örebros elever.

Nästa vecka startar TV-programmet klass 9A som är filmat på Mikaelskolan. Det ska bli intressant att följa eleverna i programmet och jag är säker på att debatten om Örebros skolor kommer komma igång ordentligt efter första programmet.

För mig är skolan en av de viktigaste frågan i ett eventuellt omval. Kunskap, trygghet och en klok planering av våra skollokaler är det jag tror att diskussionen kommer att kretsa kring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar