lördag 15 januari 2011

Bemötande är A och O

NA skriver idag om ett projekt som Örebro kommun och Örebro universitet tillsammans ska driva under vården. Det ska handla om värdegrunder inom äldreomsorgen och syftet är att äldre ska få en meningsfullare vardag.

Det här är bra och jag vill lyfta två aspekter. För det första att projektet ska utgå från vad de äldre tycker. Man ska i projektet göra intervjuer och fråga vad som är bra och vad som utgör hinder för att de äldre ska känna att varje dag är meningsfull. För det andra är det bra att kommunen utnyttjar universitetet. Det bör bli en bättre kvalité, billigare för kommunen och det är bra att universitetet får reella projekt att jobba med.

Bemötande, en värdig vardag, meningsfullhet och sysselsättning är viktigt varje dag inom äldreomsorgen. Värdegrunden ska sitta i ryggmärgen hos personalen och det är viktigt att ständigt hålla igång diskussionen. Jag anser att det är en ledningsfråga. Bra ledare ser till att värdegrunden finns hos personalen.

Men i grunden handlar det om politiska beslut. Om vilka resurser som tilldelas, vilka mål som sätts, vilken frihet man ger till verksamheten och vilken uppföljning man har. Jag anser att professionen ska sköta verksamheten efter tydliga mål från politiken. Jag är motståndare till att politiker är inne och pillar i detaljer.

Jag är övertygad om att det finns massor av kompetens, vilja och nya idéer ute i våra verksamheter som vi politiker ska ge personalen möjlighet att ta tillvara på.

Men all vård och omsorg måste utgå från kunden eller brukaren eller hur vi nu benämner den som ska ha omsorgen. Individens behov måste ha möjlighet att styra verksamheten och därför ser jag med stort intresse fram emot resultatet på vårens projekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar