torsdag 13 januari 2011

Utnyttja drivkraften i ny utbildning

På måndag startar Läkarutbildningen på Örebro Universitet. I veckans nummer av Örebroarn kan man läsa om några av dem som sytt ihop utbildningen. Att få en ny läkarutbildning är bra för Sverige, för Universitetet, för Landstinget och för Örebro som stad.

För Sverige är det bra för att det behövs fler läkare och det är även bra att få en spridning på utbildningen. Universitetet breddar sin kompetens och möjligheten att dra till sig ytterligare studenter. Landstingets verksamhet får ett enormt lyft och får möjlighet till bra rekrytering av personal.

För Örebro som stad är den nystartade utbildningen en stor möjlighet som i måste ta till vara. Staden får nya studenter vilket innebär nya invånare som vi har möjlighet att locka så att de stannar kvar efter sin utbildning. Vi får också en drivkraft i den nya utbildningen gentemot näringslivet. Kan vi locka till oss nya företag och branscher med koppling till läkarutbildningen? Kan vi nyttja drivet i att vi får ny kompetens i staden?

Örebros skolor har redan idag ett samarbete med universitetet och den nya läkarutbildningen bör fördjupa samarbetet. För mig är det självklart att eleverna i Örebros skolor får en möjlighet att delges den kompetens det innebär att vi har ett stort universitet. Det kan vara allt från direkt samarbete i klassrummet, kompetenshöjande insatser för lärare till möjlighet att på gymnasiet läsa en universitetskurs.

Jag anser att Örebro kommun ska vara en viktig resurs som kopplar ihop kompetenser, påvisar möjligheter med det nya och inspirerar till nytänkande. Universitetet är en del av vår stad som vi ska dra fördel av och som vi bör marknadsföra som en viktig del i stadens samlade kompetens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar