söndag 27 januari 2013

Arbetslinjen fungerar

Arbetslinjen fungerar, skriver idag Per Gudmundson i SvD. Idag har 200000 fler människor i Sverige ett arbete att gå till om man jämför med 2006 – trots finanskris. Utanförskapet har minskat vilket innebär att fler kan öppna ett lönekuvert varje månad. Tack vare att Alliansregeringen har skött stadsfinanserna har vi i Sverige ett läge som är bättre än de flesta länder i Europa. En ansvarsfull politik gör skillnad!

Det är viktigt att regeringen gör sitt för att skapa bättre förutsättningar att anställa och driva företag i Sverige. Självklart påverkas företagen i Örebro av det som regeringen gör men de påverkas också mycket av vilka förutsättningar vi lokalt skapar. Det handlar om kommunens attityd mot att förenkla regler och service mot företag och det handlar om vad som görs för att människor ska bli anställningsbara.

Förenklingar för företag vad gäller etablering och expansion i Örebro har gjort och görs. En hel del görs också för att skynda på processer och att tänka på bemötandet. Jag anser att kommunen här är inne i en positiv process.

Viktigt är att politiken, kommunen, andra myndigheter och näringslivet har en kontinuerlig dialog – Vi måste förstå varandra och tillsammans se var som skapar arbete och tillväxt i Örebro. Viktigt är att kommun och politik har ett konsekvent agerande mot företag – vi måste skapa enkla spelregler och behandla företag i Örebro på ett juste sätt. Här finns det tyvärr avarter som S-majoriteten står för vilket missgynnar förtroendet för politiken och därmed kommunen.

För att gör människor anställningsbara har kommunen ett stort ansvar. Viktigt är att det finns en kommunikation mellan företag, arbetsförmedling och kommunens vuxenutbildning för att se hur vi kan matcha människor till de arbeten som finns. En vidareutbildning anpassad till det som arbetsmarknaden efterfrågar är väsentligt.

Det handlar också om att kommunen ser till att klara sitt uppdrag i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det duger inte att så många som 20% av niorna i Örebro lämnas skolan utan att klara målen i alla ämnen eller att 13% inte är behöriga till gymnasiet! Det är ett stort misslyckand när vi vet att förutsättningarna för att få ett arbete är mycket svåra för de som inte har någon gymnasieutbildning.

Fler i arbete är viktigt för att vi ska få pengar till välfärden men än viktigare är det för den enskilde individen – att ha ett arbete att gå till skapar självkänsla och delaktighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar