tisdag 8 januari 2013

Vivallaskolan

I dagens NA kan vi i ett stort reportage läsa om Vivallaskolan, segregation, utmaningen i att endast 58% av eleverna har behörighet till gymnasiet och rektorns ”resa”.

Jag har varit på Vivallaskolan, dock var det ett tag sedan så jag har inte riktigt koll på hur det fungerar idag när samarbetet med socialtjänsten har förtydligats. Men, vad jag slogs av vid besök på skolan är drivet hos lärarna och att skolan är så mycket mer än bara skola. En lärare påpekade vid ett av mina besök att man som lärare på Vivallaskolan måste ha ett socialt engagemang som innebär att man känner ansvar för betydligt mer än den enskilda eleven. Detta är behjärtansvärt men tyvärr en stor del av problemet som Vivallaskolan har.

Antalet elever med annan bakgrund än den genuint svenska är ett problem men en verklighet som måste hanteras. Det duger inte att hela tiden ha det som ursäkt. Man är inte per definition mindre begåvad bara för att man kommer från ett annat land än Sverige! Nej ta tag i problemen, se till att språkträningen fungerar i förskola och skola. Jag tror på att ta bort nyanländas betyg ur statistiken de första två åren så att statistiken blir mer rättvisande.
Dagens artikel beskriver att kvalitén hos lärarna finns vilket jag tydligt har märkt när jag har besökt skolan. Personalen brinner för sina elever och sin skola men slåss mot vad de anser för små resurser. Ett stort problem för lärare idag är att tiden inte räcker till för allt som de förväntas göra. Det som då riskerar att hända är att tiden för föreberedelser blir mindre och att man får en stressad och frustrerad lärarkår. En trolig konsekvens av detta är att kvalitén i undervisningen sjunker.

Vad jag tror är en stor del av problemen i Vivallaskolan är att skolan inte fullt ut får vara skola. Så mycket mer ska rymmas i verksamheten än att ”bara” vara skola. Jag anser att skolan, och det gäller alla våra skolor, tydligt bör betona att skolan är skola och inget annat. Allt annat runt omkring måste någon annan ta hand om. Det är inte skolans uppgift att vara socialförvaltning, polis eller allmän slasktratt för uppgifter som ska lösas. Skolans uppdrag är att ge barn och ungdomar den kunskap de har rätt till!

Jag tror att skolan kan tjäna som fristad från en hel del av de bekymmer som eleven kan tänkas ha. Barn är bra på att anpassa sig, om vi ger signalen att i skolan är det skola, kunskap och lärande som gäller och inget annat så köper de det. Det finns massor av bra exempel på hur ett tydligt ledarskap med fokus på kunskap och lärande har vänt trenden i de värsta av skolor. Detta förutsätter att skolan är en plats där varje elev känner sig trygg – nolltolerans mot mobbning och kränkningar ska råda.

Ledare NA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar