torsdag 31 januari 2013

Delade turer måste bort

Idag rapporterar Radio Örebro om att delade turer inom omsorgen ökar. Detta är oacceptabelt och ett stort problem för att behålla och locka människor att ta jobb inom exempelvis hemtjänsten.

I Örebro jobbar vi med detta men det går för sakta. Pengar och tid måste avsättas för att lösa frågan. Vi moderater är överens med socialdemokraterna i Örebro om rätten till heltid och att delade turer ska bort. Det hela är en fråga om vilja och förmåga att organisera arbetet. Självklart är det enklast för arbetsgivaren att ha kvar delade turer men humant är det definitivt inte!

Att ha vettiga arbetsvillkor för människor som jobbar i välfärdens kärna är viktigare än vi kan föreställa oss. Det sparar resurser i form av mindre sjukskrivningar och det skapar framför all trivsel och arbetsglädje. Trivs man på jobbet gör man ett bättre jobb. När välfärdens medarbetare ges förutsättningar att göra ett bra arbete höjs kvalitén för alla de som är beroende av deras tjänster.

Vi måste också tänka på att arbetsvillkoren är sådant som unga människor tittar på när de väljer yrke. Unga människor vill jobba heltid och delade turer kan jag aldrig tänka mig lockar någon! Människor vill kunna leva på sin lön och alla vill ha möjlighet till en meningsfull fritid.

Det är väsentligt att vi gör arbeten inom vård och omsorg attraktiva för de som är på väg in på arbetsmarknaden. Stora kullar går snart i pension och då riskerar det att bli brist på arbetskraft om inget görs. Här har vi alla ett ansvar. Som arbetsgivare måste vi förbättra arbetsvillkoren och här är arbetstiden en del och att kunna påverka sättet att arbeta är en annan del. Medarbetarna måste känna att arbetsledning och kommunledning lyssnar på dem.

Skolan har ett stort ansvar, dels att klara sitt uppdrag att ge alla elever förutsättningar att lyckas, dels att förklarar för eleverna vilka fortsatta studier som leder till ett arbete. Att de ungdomar som söker sig till vårdyrket har en nästan säkrad chans till arbete måste vi få fler att förstå.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar