onsdag 23 januari 2013

Fler killar i förskolan

Jag blev så glad över att den stora lokala tidningen idag har en Örebroartikel om hur härligt det är att jobba i förskolan. Det är Johan Linder, en av få män inom yrket, som intervjuas och som i artikeln framhåller hur mycket man får tillbaka från barnen.

Vid mina besök på Örebros förskolor är det just detta som jag får höra. Hur härligt det är att möta barnen, se hur de utvecklas och hur de ger tillbaka så mycket till personalen. Denna bild är viktig att förmedla - Glädjen i detta så viktiga yrke. Det är bra att NA tar sitt ansvar och gör ett må-bra-reportage!

Kärnan i artikeln är att det är så få män som väljer at bli förskollärare. Skolverket kom i förra veckan med en rapport som handlar om hur få män det finns i förskola, endast 3,4%. Rapporten efterfrågan långsiktiga nationella strategier för att ändra attityder och locka fler män till förskolan. Intressant är att på Umeå Universitet är 21% av eleverna män och Umeå som stad har också högst andel män i sina förskolor.

Det är viktigt att fler killar väljer att jobba med barn. Att vända på trenden kräver attitydförändring och en seriös diskussion om att män är välkomna, tillför bra saker till verksamheten och att våra barn behöver möta både kvinnor och män i förskolan. Det måste ju rimligtvis finnas ungefär lika många killar som tjejer som tycker att det är kul att jobba med barn!

Politiken lokalt kan dra sitt strå till stacken genom att se till att det finns tillräckligt med resurser i förskolan. Tillräckligt med personal, små barngrupper och en frihet för varje förskola att utforma sina egna idéer. Vi måste lyssna på professionen och ge varje förskola möjlighet att utvecklas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar