söndag 13 januari 2013

Mer tid för undervisning


Det bästa med mitt uppdrag som Kommunalråd är möjligheten att besöka olika företag och verksamheter. De flesta välkomnar politiker som vill komma och jag upplever att många av dem jag träffar inte alls är vana vid att vi politiker hälsar på.

För min del handlar det mest om att besöka skolor och de har alla (åtminstone hittills) med glädje tagit emot mig. Vad som är extra värdefullt för mig är de gånger jag får tillfälle att sitta ner med lärare och prata om deras vardag. Det är uppskattade möten både för dem och för mig. De får tillfälle att berätta om sin verklighet och jag får en bild av hur den svenska skolan fungerar.

Varje samtal är unikt men många beskrivningar är desamma. Speciellt den om frustrationen som finns bland lärarna över den stora administrativa bördan. Det de flesta beskriver är en vardag som allt mindre handlar om det som var anledingen till att de valde yrket – Mötet med eleven, att vara pedagog, att hjälpa eleverna på deras kunskapsresa.

Jag anser att detta är den just nu viktigaste saken att komma till rätta med i svensk skola. Lärarna är skolans viktigaste resurs som vi på ett klokt sätt måste nyttja – Lärarna ska i största möjliga mån jobba med eleverna annars kommer vi aldrig tillrätta med kunskapsresultaten! Viss administration måste finnas men det som andra kan göra måste lärarna få slippa. Det är också viktigt att lärarna får relevant stöd vad gäller de administrativa uppgifter som de måste genomföra. Då tänker jag främst på datorstöd och system som är enkla och snabba att använda. Lärarna måste få en rimlig arbetsbelastning och mer tid till undervisning.

Om detta skrev Tomas Tobé och Maria Stockhaus i Aftonblandet i veckan. (De är båda med i moderaternas arbetsgrupp ” Världens bästa skola” som ska ta fram förslag på moderaternas skolpolitik inför valet 2014.) De menar att vi i varje kommun nu måste se till att underlätta administrationen för våra lärare. Jag håller med – På lokal nivå kan vi förenkla och förbättra förutsättningarna för våra lärare. Se över vad som görs som andra än våra pedagoger kan utföra, se till att systemen är tillgångliga, enkla och snabba att använda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar