onsdag 9 januari 2013

Gymnasieskolans utmaning

Idag har Gymnasienämnden beslutat om sin budget för 2013. Vi i oppositionen reserverade oss självklart till förmån för vår egen respektive budget i Kommunfullmäktige. Majoriteten har massor av mål (vilka enligt min åsikt drar fokus till fel saker och de få relevanta målen är inte tillräckligt skarpa), drar ner något på pengarna och gör sina främsta politiska prioriteringar i en dator per elev samt systematiskt kvalitetsarbete på rektors- och huvudmannanivå.

Utmaningen som majoriteten har är att få ordning på ekonomin. Underskott för 2012 på 16 miljoner är oacceptabelt och inget som jag känner att S varken har styr på eller tar ansvar för. Tjänstemännen gör vad de kan men saknar en stark ordförande som slår näven i bordet och får ordning på skutan! Ett för sent uppvaknande om elevkullarnas nedgång, oförmågan att anpassa lokaler och personal efter antalet elever och S-besluten angående lokaler har missgynnat ekonomin i gymnasiet vilket elever och lärare får ta smällen för.

De har också en utmaning i att få ordning på kunskapsresultaten – Det är allt för många elever som inte klarar målen och den totala kvalitén i undervisningen riskeras när besparingar måste göras.

Arbetsbelastningen för våra gymnasielärare är hög och på vissa skolor alldeles på bristningsgränsen. Undervisningstiden har höjts men inga administrativa arbetsuppgifter har tagits bort. Vilken annan yrkesgrupp skulle acceptera det utan högre lön? Antalet elever per klass har på sina håll höjts så mycket att risken för anonymitet är påtaglig. Fler elever per klass spär självklart också på arbetsbördan för lärarna.

Att göra situationen ohållbar för lärarna riskerar att försämra resultaten och kvalitén i undervisningen. Detta blir i förlängningen ett samhällsproblem. Vi vet att människor utan gymnasiestudier har det svårare på arbetsmarknaden och vi vet att det blir problem på Högskolor och Universitet när eleverna inte har fullgoda kunskaper med sig från gymnasiet.

Vi måste höja förväntningarna och kraven på våra skolor i Örebro. Men vi måste också ge dem förutsättningar att klara sitt uppdrag. Tillräckligt med pengar är en viktig parameter, en annan är att ha ett fåtal relevanta mål från oss lokala politiker.

I moderaternas budget har vi följande mål och uppdrag till gymnasieskolan:

• Genomför förebyggande och tydliga insatser mot mobbning och kränkande behandling – Nolltolerans ska gälla.

• Sätt in tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd.

• Alla elever ska nå minst godkänt i alla ämnen

• Utveckla samarbetet mellan gymnasieskolan och Örebro Universitet.

• Utveckla samarbetet mellan gymnasiet, näringslivet och Ung Företagsamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar