torsdag 3 januari 2013

Läxhjälp

I måndags skrev en grupp lärare, specialpedagoger och yrkesvägledare på NA debatt om hur illa det är att läxhjälp inkluderas i rut-avdraget. De menar att detta avdrag endast kommer att nyttjas av dem som har råd att betala redan utan avdrag. De tycker att de statliga pengar som beräknas gå till detta avdrag istället bör satsas direkt på skolan. Vidare förs ett långt resonemang kring att mer resurser bör satsas på elever som av olika anledningar behöver extra stöd.

Det svar från oss lokala politiker som skribenterna efterfrågar har de delvis redan fått i den debatt som S och M hade på NA debatt i november/december. Där skriver vi moderater bl.a. ”Vi moderater är för RUT-avdrag för läxhjälp och självklart också för det förtydligande av läxhälpsreglerna som Riksdagen beslutade om i onsdag. Vi ser fördelar med att göra det lättare och billigare för föräldrar att hyra in läxhjälp samt att svarta jobb blir vita. Det statsbidrag som Lena Baastad tycker ska satsas på skolan innebär för Örebro Kommun maximalt en halv miljon kronor.”

Jag håller med skribenterna när det gäller att skolan måste ges tillräckliga resurser att klara sitt uppdrag. Att elever måste ta till läxhjälp för att klarar sin skolgång kan faktiskt ses som ett misslyckande… Här måste skolorna och vi politiker som är huvudman ta oss en funderare. Vad är det som måste till för att skolan ska klara sitt uppdrag?

Att som den politiska majoriteten i Örebro har gjort under 2012 – spara i skolans verksamhet. – är fel väg att gå. Att dra ner på pengarna löser inga problem. Att lägga ner skolor och minska antalet lärare löser inga problem.

Uppdraget som skolan har är att ge varje elev rätt förutsättningar för att klara skolans mål. Inställningen måste vara att det är skolan det är fel på när en elev halkar efter. Det är skolans ansvar att hålla koll på varje elev, att sporra, ha förväntningar, utmana, hjälpa, ställa krav och följa upp. Varje elev, oavsett bakgrund, har rätt till kunskap!

Här är läraren huvudperson - En bra lärare kan göra underverk! Därför måste vi ge lärarna rätt förutsättningar. De ska i grunden få en bra lärarutbildning, detta är nu på G i den nya lärarutbildning som just startas. Sedan ska lärarna på varje skola mötas av ett bra och tydligt ledarskap där tid finns för pedagogisk utveckling – detta är också på G i det nya ansvar som rektorerna har i nya skollagen. Samt att lärare måste få kontinuerlig och relevant vidareutbildning.

Mycket av det som händer i skolan styrs av nationella regler, skollag och skolplaner. Men mycket styr vi också över lokalt i de pengar vi fördelar och de mål vi sätter upp. Jag tror på färre mål från oss lokala politiker. Dessa ska vara tydligt kunskapsrelaterade och vi ska kontinuerligt mäta och följa upp dessa mål. Jag tror också på mer frihet för varje skola att utvecklas efter egna förutsättningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar