söndag 6 januari 2013

En skola för alla

Igår skrev Erik Ullenhag (FP) i SvD om vikten av att ge invandrare en bättre skolgång. Jag håller med om att vi här har en hel del kvar att göra och Örebro är inget undantag. Många nya svenskar kommer till Örebro och vi måste göra mer för att ge dem, och framför allt barnen, en bra start i det svenska samhället. En bra skola för dessa barn är viktigt vilket en utredning, som gjorts i Örebro, visar att vi inte lyckas med.


Mottagning och validering av barnens kunskaper fungerar men väl ute i skolorna klarar vi inte fullt ut att ge eleverna de kunskaper som de har rätt till. Kunskaperna i undervisning med svenska som andraspråk måste bli bättre liksom hemspråksundervisningen.

Jag håller med Erik Ullenhag om att statistiken över skolornas resultat bör rensas från sent ankomna elevers resultat. Detta skulle få våra skolor att bli mer benägna att ta emot nyanlända elever och statistiken skulle bättre spegla verkligheten. Jag tycker att eleverna ska tas bort ur statistiken under de två första åren de går i ordinarie skolklass.

I Örebro måste vi bli bättre på att ta hand om varje elev oavsett bakgrund. Jag är så trött på alla de ursäkter som finns för att skolorna inte klarar sitt uppdrag! Jag är så trött på den obenägenhet som finns att titta på goda exempel och på att skolor klagar på omständigheter istället för att göra något åt dem! Jag tror på höga förväntningar på varje elev och på varje skola. För mig finns ingen självklarhet i sambandet mellan elevers bakgrund och att de pga av detta skulle varar mindre begåvade. Jag tror att alla elever kan lyckas om skolan gör det den ska!

En hel del kan lösas med rätt resurser men jag tror än mer på att saker löses med rätt inställning. Ett fåtal tydliga mål från oss politiker och så frihet för skolan att lösa uppgiften efter de omständigheter som finns på den egna skolan. Självklart måste en skolpeng finnas i grunden och resurser för de elever som har behov av särskilt stöd. Men viktiga verktyg är också gott ledarskap, lärare med självförtroende och ett arbetslag med stor möjlighet att göra det de tror är bäst för sin skola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar