torsdag 17 januari 2013

Färre barn per förskolegrupp

Idag har S-majoriteten gått ut med att antalet barn per förskolegrupp minskar med 0,2 barn under 2012 – det är bra men ingenting att jubla över! Ambitionen från S är för dålig. Inga pengar har avsatts och frågan är om man verkligen tycker att grupperna är för stora?

För mig är detta främst en trygghetsfråga. Färre barn ger personalen en bättre förutsättning att se varje barn och då tillgodose de behov som finns. Föräldrar vi har pratat med oroar sig för att deras barn inte blir sedda i de stora barngrupperna. Detta måste vi ta på allvar.

Det är också en fråga om att ge våra förskolor förutsättningar för klara sitt uppdrag. Förskolan har ett tydligt pedagogiskt ansvar och detta kan man bättre genomföra med mindre grupper. När jag är ute och pratar med personalen i förskolan är det just detta som kommer upp – Färre barn per grupp skulle öka tryggheten och höja kvalitén ytterligare.

Vi moderater vill ha ett maxtak på 15 barn per grupp – till detta säger S nej. Vi moderater vill satsa pengar, 13,4 miljoner i budgeten för 2013, på att minska gruppstorlekarna i förskolan – till detta säger S nej. Vi moderater har också skrivit en motion, inlämnad i december 2012, där vi föreslår att kommunen ska ta fram en tidsatt plan för att minska barngruppernas storlek till max 15 barn.

I Örebro är det otydligheten som lyser igenom i S-majoritetens politik. De skriver att antalet barn per grupp ska ner men man avsätter inga pengar. De lyssnar inte på personalen utan tror att saker och ting ska lösa sig ändå. Man jublar över små förändringar men är ovillig att satsa för att förbättra situationen fullt ut för barn, föräldrar och personal.

NA, Pressmeddelande S, TV4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar