söndag 21 augusti 2011

Bryt utanförskapet

För många människor är det tungt och svårt att bryta det utanförskap de av någon anledning har hamnat i. Efter år av arbetslöshet eller sjukskrivning identifierar man sig många gånger i sin ”roll” och kan inte tänka sig att det finns en möjlighet att klara av att arbeta.

Nya regler i sjukförsäkringssystemet mm gör att många känner en frustration och osäkerhet för framtiden. Detta måste vi förstå och det är därför viktigt att människor behandlas som individer och med respekt när de ska försöka bryta det som många gånger kan jämföras med en isolering.

I veckan var jag på ett företag, Miljövårdscentrum, som är duktiga på just detta. Det är ett så kallat social företag där vinsten går till att anställa människor som p.g.a. en nedsätt arbetsförmåga har problem att få ett arbete på ”den ordinarie” arbetsmarknaden.

Grunden i verksamheten är att på uppdrag av bl.a. Arbetsförmedling bedöma arbetsförmågan hos människor. De tar emot ca 300 personer per år och det är väldigt få av dessa som inte har någon förmåga att arbeta. Företaget kan efter bedömningen också få i uppdrag att göra personen i fråga anställningsbar. Målet är alltid att de som kommer till Miljövårdscentrum ska få arbete någon annan stans.

Det råder en trivsam atmosfär på Miljövårdscentrum. Här finns ett bed & breakfast, en bilverkstad, ett snickeri, en butik, odlingar mm. De har konferensverksamhet, en fantastisk miljö och en trevlig restaurang. Jag kan verkligen rekommendera ett besök i butiken eller i lunchrestaurangen.

Vad jag slås av är, förutom den positiva atmosfären, är ledningens inställning till sitt uppdrag. Respekten för varje individ och det ödmjuka förhållningssättet till det faktum att de är Sveriges största sociala företag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar