söndag 14 augusti 2011

Ja till friskola

Karlslunds IF har fått Skolinspektionens ja till att starta en friskola i Örebro. Kul för klubben men framförallt bra för Örebro. Att få en grundskola med så starkt hälsoprofil är glädjande!

För mig är det viktigt att alla skolor i Örebro är bra. Jag värnar den kommunala skolan men anser att friskolor ska finnas eftersom jag tror på valfrihet och mångfald. Friskolorna sporrar också den kommunala skolan till förbättringar. Vi ser att kvalitén i den kommunala skolan har höjts av den konkurrenssituation som uppstått när friskolorna kommit.

Jag tror på kraften hos varje skolledning. Jag tror att varje skola kan profilera sig och dra till sig elever. Jag tror att konkurrensen gör att föräldrar och elever tänker till i sitt skolval. Jag tror också att kvalitén höjs när det inte är självklart att man får elever till sin skola.

Självklart måste vi kolla att kvalitén upprätthålls, att skolan gör vad den ska och att eleverna i varje skola har en bra skolgång. Detta uppdrag har skolinspektionen och de har nyligen inspekterat skolorna i Örebro vilket ger ett bra underlag till skolornas förbättringsarbete.

För mig är det lika självklart att stänga en kommunal skola som en friskola. Gör inte skolan det den ska, får den inte elever, klarar den inte sitt uppdrag – ja då ska den inte vara kvar. Kunden i centrum gäller för skolan såväl som för all annan verksamhet.

Press: NA, Tvärsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar