torsdag 25 augusti 2011

Skolan ska klara alla elever

Kunskap och lärande är skolans huvuduppgift. Idag kan vi i NA läsa om resultaten i Örebros grundskolor och jag anser att det är det är oacceptabelt att 16,8% av eleverna - 258 elever - inte är behöriga till gymnasieskolan!

Enligt siffror vi fick på Kommunstyrelsen här om dagen var det 25% av Örebros niondeklassare som i juni inte fick betyg i alla ämnen . Det är 384 elever och för mig visar det på ett stort misslyckande. Ett misslyckande som vi bör lyfta och pratat betydligt mer om.

I NA diskuteras hur olika lärare bedömer och skillnaden i resultat mellan olika skolor. Det finns i dessa diskussioner alltid massor med förklaringar till varför vissa elever inte klarar skolan. Många gånger känns det som om det är eleverna det är fel på. Är det inte dags att sluta bortförklara sig? Är det inte dags att vi tar skolan på allvar?

Jag är orolig för utvecklingen. Visst, mycket är på gång med nya skollagar, planer mm men det kommer inte lösa sig förrän vi kommunalpolitiker inser vårt stora ansvar. Vi som beslutar, fördelar resurser och formulerar mål måste höja ribban.

Jag tycker att vi i Örebro ska ha några få övergripande mål för skolorna. Jag vill att ett av målen ska vara ”att alla elever ska klara minst godkänt”. Jag vill att detta mål, tillsammans med två till tre ytterligare mål, nogsamt ska följas upp.

Att nogsamt följa upp innebär för mig att skolledningen på varje skola kontinuerligt redovisar hur de ligger till och vilka åtgärdsplaner som finns för att elever som ligger efter ska komma ifatt. Jag anser att ansvar ska krävas och jag anser att resurser måste finnas för att detta ska vara realistiskt.

Resurserna består i att skolledningen på varje skola ska ha tid och handlingsfrihet för utveckling av skolan och pedagogiken. Viktigt är att personalen känner att de kan påverka sin situation och är delaktiga i verksamhetens utveckling. Lärarna måste få kompetensutveckling och vi måste våga föra en diskussion om vilka pedagoger som klarar sitt uppdrag och vilka som inte gör det.

Det finns massor av kraft, initiativvilja och idéer bland Örebros skolpersonal. Lyssna på professionen. Ställ krav och ge ansvar. Sätt tydliga mål och följ upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar