söndag 28 augusti 2011

En skola för alla

Idag skriver NA om möjligheten som ges i nya skollagen för skolor att ta ut avgifter för skolresor och annat. Jag är, vilket man kan se i artikeln, tveksam till detta. Jag anser nämligen att skolan ska vara lika för alla. Jag anser att det är viktigt att vi inte gör skillnad på människor eller att vi pekar ut att vissa inte har råd eller inte kan prioritera en utgift.

Skolan ska inkludera alla. Alla barn har rätt till en bra skolgång där de ges möjlighet att förbereda sig för fortsatta studier eller ett yrkesliv. Skolan ska vara tydlig i sitt kunskapsuppdrag och det ska inte förutsättas att elever har vilja eller möjlighet att lägga pengar för att delta i aktiviteter på skoltid.

Jag är dock en stark företrädare för mångfald och möjligheten för skolor att profilera sig i olika riktningar. I den viljeriktning som finns i Örebro angående resultatenheter gör detta möjligt. Det är ett steg i rätt riktning för att ge de kommunala skolorna i Örebro handlingsfrihet att forma sin verksamhet. Då kan en skola exempelvis göra prioriteringar vilket ger dem pengar över till utflykter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar