torsdag 18 augusti 2011

En bra skola gör skillnad

Barnfattigdom vill alla bekämpa och efter Rädda Barnens siffror, från 2008, har diskussionen pågått. Högst tonläge i debatten har S. Thomas Esbjörnsson beskyller i en artikel den 11/8 i NA Alliansregeringen för barnfattigdomen i Örebro. Han skriver dock ingenting om den ekonomiska kris vi precis tagit oss igenom och att siffrorna från Rädda Barnen är flera år gamla. Esbjörnsson ser inte sitt eller Socialdemokraternas ansvar, han ger heller inga svar på vad han vill göra för att minska barnfattigdomen.

Att göra det lönsamt att arbeta, att underlätta för företag att anställa, att göra det enklare för företag att starta och utvecklas i Örebro är recept som bryter utanförskap. Ansvar för detta har Alliansregeringen tagit och arbetet med ett bättre företagsklimat måste nu intensifieras i Örebro. Lyssna på företagen, svara snabbt på frågor och gör det enklare för entreprenörer att verka i vår stad är en del av lösningen. Men att starta kommunala företag, som den nya majoriteten har föreslagit, löser inga problem. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för företag, föreningar och organisationer i Örebro, inte att öka sin egen administration!

En annan del av lösningen för att motverka barnfattigdomen är att skapa förutsättningar för varje elev att klara skolans kunskapsmål. I sin artikel skriver Esbjörnsson ingenting om den viktiga roll som skolan har i detta sammanhang. Att den svenska skolan inte har klarat sitt uppdrag är ett stort misslyckande. Att vi i Örebro inte har som mål att varje elev ska klara kunskapsmålen är anmärkningsvärt. Lika anmärkningsvärt är att vi inte klarar av att skapa en trygg skola för alla elever.

För oss moderater är det viktigt att skolan behandlar alla barn lika. Att frivilliga avgifter för skolresor och liknande görs möjligt i nya skollagen och är olyckligt och något som även jag är kritisk till. Jag anser dock att en klok och ansvarsfull skolledning i detta kan göra skillnad.

För mig är det viktigt att vi ger skolan resurser och tydliga mål att klara uppdraget att varje elev ska gå ur våra skolor med fullgoda kunskaper. Det handlar om en skola som ser varje elev, att lärarna ges förutsättningar för att vara just lärare, att skolledningen på varje skola har tid för pedagogisk utveckling och att kunskapen står i fokus. En del av detta regleras i nya skollagen men det gäller också att Örebro Kommun höjer ribban, sätter kunskapen i fokus och avsätter resurser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar