tisdag 16 augusti 2011

Färre mål i Örebros skolor

Idag har jag, tillsammans med Kent Persson, lämnat in en motion till Örebro kommun där vi föreslår färre mål i Örebros skolor. Detta gör vi för att vi anser att skolan måste fokusera på några få saker som mäts, följs upp och lyfter kvalitén och resultaten i Örebros skolor.

Skolan omgärdas av regler och mål på olika nivåer och det är väsentligt att vi, för att skapa en lärande miljö i Örebros skolor, funderar kring vad det är vi vill uppnå. Erfarenheten från andra kommuner som lyckats är att de har ett fåtal mätbara mål som de nogsamt följer upp och fokuserar kring.

Exempelvis har Sollentuna lyckats att vända trenden genom att fastställa ett fåtal konkreta mål som skolorna har att koncentrera sig på. Deras mål är framtagna i enighet och ändras inte över tid. I Sollentuna har de rensat bland skolans uppdrag och fokuserar på tre mål: att alla elever ska nå minst godkänt, att ha Sveriges högsta meritvärden och att ha nolltolerans mot mobbning.

Örebros skolor har bättre resultat nu än tidigare år vilket är bra. Men nöjda kan vi inte vara förrän alla elever går ur skolan med fullgoda kunskaper. Vi måste höja ribban, prata mer om hur vi ligger till, följa upp, ifrågasätta varför målen inte uppnås och vad som görs för att förbättra resultaten.

Varje barn har rätt till en skolgång fokuserad på kunskap. Alla har rätt till en hög kvalité på undervisningen som anpassas till varje elev och en trygg miljö utan mobbning och kränkande behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar