måndag 1 augusti 2011

Örebro ska vara en stad vi vill åldras i

Idag tar NA i sin ledare upp ett ovärdigt exempel på omsorg om äldre. Det är Lilian Westman, 86 år, som har haft 40 olika personer från hemtjänsten i sitt hem. Helt oacceptabelt och NA undrar, med rätta, varför vi politiker inte reagerar.

Jag är inte insatt i frågan men det är för mig låter det som brister i hur arbetet organiseras. Det måste vara möjligt att bättre få till omsorgen så att ett fåtal personer i personalen hänvisas till varje äldre som behöver hjälp hemma. För mig är det viktigt att vi som kommun klara detta. De äldre ska vara trygga med att det är ordning och reda, att de vet vilka som kommer hem till dem och att de själva får vara med och påverka den omsorg de behöver.

Vården och omsorgen om våra äldre är en viktig välfärdsfråga. Vi blir allt äldre och kraven från de äldre kommer att öka. Vi måste klara av att ge en värdig vård och omsorg. För mig är det också viktigt att vi tänker efter före. Vi måste se till att det finns stimulerande aktiviteter för människor i alla åldrar i vår stad – det främjar folkhälsan.

I valrörelsen tog vi moderater fram ett program med nio punkter för att Örebro ska bli Sveriges bästa seniorstad:
-Stärk det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet
-Större samverkan mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting
-Stärk och utveckla anhörigstödet
-Sätt guldkant på tillvaron genom upplevelser
-Stärk valfriheten vid rehabilitering
-Utveckla en mångfald av boenden för äldre
-Stärk tillgängligheten och tryggheten i staden
-Tillsätt ett seniorråd som utvecklar ytterligare
-Inför parboendegaranti

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar