onsdag 24 augusti 2011

Kvinnohuset

Jag tror på ideellt arbete - Jag är övertygad om att människor mår bra att utföra ideellt arbete och jag tror att det är en viktig och nödvändig kraft i vårt samhälle. Idag har jag fått insyn i den viktiga verksamheten som Kvinnohuset i Örebro bedriver. Kvinnohuset är en förening som bedriver ett professionellt arbete för att stötta misshandlade kvinnor och deras barn.

Kvinnorna som kommer till eller kontaktar Kvinnohuset har en komplex problematik och det krävs mycket av personalen som möter dem. Verksamheten går ut på att stötta och stärka kvinnorna i allt från att få ett tillfälligt boende till kontakten med myndigheter. Personalens engagemang är stort och de jobbar för att ge hjälp till självhjälp (personalen går bredvid istället för före). Anställd personal jobbar dagtid och på kvällar och helger finns det frivilliga som engagerar sig.

Arbetssättet, att stötta, ge kvinnorna andrum, lugn och att hjälpa dem att få kontroll över sina liv, tror jag på. Verksamheten har också en flexibilitet och en förmåga att snabbt ta emot de som behöver hjälp vilket imponerar.

Barnen i dessa familjer behöver mycket hjälp. Här gör Kvinnohuset idag en stor insats för att bl.a stötta i kontakten med skolan och för att möta barnens upplevelser. Det visar sig i nya forskningsrön att även mycket små barn far riktigt illa av att deras mammor blir misshandlade. Detta är viktigt att de får hjälp med att bearbeta detta. Det arbete som Kvinnohuset gör för barnen finansieras dag via Länsstyrelsen men tyvärr går bidragen ner i samma takt som behovet ökar.

För kvinnorna som söker sig till Kvinnohuset är det bra att det en förening. Att söka sig till myndigheter är för många ett stort steg, här blir det enklare, det finns inget ”institutionstänk” och framförallt ges ett stort stöd i alla de kontakter med myndigheter som måste tas. Många gånger väcker kontakten med myndigheter många frågor i efterhand som personalen kan stötta kvinnorna och barnen i. Jag tror att verksamheten är ett bra komplement till allt bra som kommunen m.fl. gör.

Kommunen och andra myndigheter stöttar Kvinnohuset ekonomiskt vilket är förutsättningen för att de ska kunna fortsätta. Viktigt för verksamheten är att stödet är långsiktigt för att man ska få ro i organisationen. Det är svårt att på ett bra sätt arbeta för utsatta människor om personalgruppen samtidigt ska kämpa för sin existens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar