torsdag 3 mars 2011

Bra besked från Borg

Idag har Anders Borg presenterat nya prognoser över tillväxt och arbetslöshet. Det är glädjande besked om en stark återhämtning av svensk ekonomi under 2010 och att prognosen för BNP-tillväxten för 2011 skrivs upp från 3,7% till 4,8%. Arbetslösheten förväntas sjunka till ca 5% under mandatperioden. Det är siffror som vi för ett år sedan inte alls trodde skulle uppnås. Det är bara att gratulera svenska folket till ett klokt val av regering som genom sitt handlande har bidragit till detta!

Finansministern uppmanar som vanligt till försiktighet och påtalar hur viktigt det är att följa utvecklingen exempelvis över hushållens skuldsätting. Han säger också att utmaningen är stor när det gäller att säkra att arbetslösheten verkligen sjunker.

Lokalt finns det en hel del vi kan göra för att minska arbetslösheten. I Örebro tampas vi med stor ungdomsarbetslöshet och det gäller att hitta nya vägar för att lösa problemet. Ett sätt är att titta på vad andra gör och faktiskt även på vad vi tidigare har gjort i kärva lägen.

Hur kan vi öka möjligheten till fler i arbete genom samarbete mellan kommun och andra aktörer? Hur kan vi nyttja den kompetens vi har inom kommunen, exempelvis i Cityakademin, för att hjälpa näringslivet att hitta rätt personal? På många håll finns jobb men det är svårt att hitta människor med rätt kompetens. Säkert kan vi genom ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet bli bättre på att erbjuda utbildning till människor som leder till jobb

Hur får vi till fler praktikplatser? Hur kan vi nyttja att vi har ett universitet? Hur kan vi utveckla alla möjligheter som finns genom att vi har ett stort sjukhus? Det finns mycket att ta tag i och det är viktigt att lyfta upp goda idéer till ytan för att lösa arbetslösheten i Örebro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar