torsdag 3 mars 2011

Skolinspektionen på besök

Skolinspektionen har under en tid besökt Örebro för att göra sig en uppfattning om våra skolor. De gör en generell inspektion vilket innebär att de tittar på kvalité och hur saker och ting fungerar. Efter besök på skolor och inläsning av olika dokument samt diskussion med förvaltning och politiker gör de sedan en bedömning och fattar beslut om åtgärder.

Jag tror att de flesta av oss som är verksamma i skolan på olika sätt ser detta som en kvalitetskontroll och ett mycket bra sätt att få en oberoende bild av verksamheten. Vi får ett värdefullt redskap som vi kan använda oss av för att förbättra våra skolor.

Idag har jag i egenskap av vice ordförande i Gymnasienämnden träffat två skolinspektörer för diskussion kring vad vi politiker anser om gymnasieskolan. Det blev en bra diskussion om synen på kvalité, vilka utmaningar som finns, samarbete och framtiden.

Grundsynen om gymnasieskolan i Örebro skiljer sig inte så mycket om mellan partierna. Vi är helt överens om färdriktning. Det finns ett kvalitetstänk i verksamheten och en vilja att satsa på kunskap och måluppfyllelse. Vi politiker gör överenskommelser med skolorna om mål och låter sedan verksamheten bestämma hur de ska sköta verksamheten mot dessa mål.

Den största utmaning jag ser är att klarar alla elever genom våra gymnasieskolor med fullvärdiga betyg. För att klara det måste vi göra det möjligt för rektorer att sköta det pedagogiska ledarskapet och för lärare att klara ledarskapet i klassrummet. En hel del kommer nu i ny skollag men lokalt måste vi göra vår bit genom att fördela resurser och ha tydliga mål.

En tredje utmaning är att skapa en framtida vision för gymnasieskolorna i Örebro, jag skrev om lokalfrågan på Karro igår och det är väsentligt att vi har lokaler som klarar att vara flexibla när elevkullarna förändras.

Tryggheten måste vi alltid jobba med. Det är viktigt att arbetsmiljön på våra skolor är trivsam och bra. Kränkningar ska inte tillåtas och det ska vara snabba åtgärder när problem uppstår.

Jag tror på samarbete. Jag tror att den kommunala gymnasieskolan kan utveckla samarbetet med näringslivet, med universitetet och med friskolorna i Örebro. Vi måste ta vara på olika kompetenser i vår närhet, se till att skolorna drar nytta av att vi har ett universitet, ett stort sjukhus, ett lokalt näringsliv och ett antal friskolor. Alla skolor i Örebro ska vara bra oavsett vem som driver dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar