tisdag 14 februari 2012

Alla hjärtans dag

Idag är det alla hjärtans dag. Affärer och tidningar är fulla av påminnelser om detta och ger information om vad man kan köpa till sina nära. Det kan bli väl kommersiellt men visst är det bra att ha en dag då vi särskilt visar hur mycket vi tycker om varandra. Som politiker kan det en dag som denna vara lämpligt att från hjärtat tala om varför man är politiskt engagerad.

För mig har moderaterna alltid varit det självklara valet av parti och det eftersom vår utgångspunkt är människan. Friheten att få bestämma över sitt liv och tilltron till att de allra flesta har förmågan att ta rätt beslut över sina liv. Med frihet följer ett ansvar och även att acceptera de val som andra gör.

Denna tanke om frihet och förmåga att fatta egna beslut måste följas upp i ett välfärdssystem som tillhandahåller en trygg välfärd. Via skatten ska vi få en skola, vård och omsorg som är lika för alla oavsett vem man är och var man bor. Här har vi en hel del kvar att göra och det är en av anledningarna till att jag engagerar mig politiskt. För mig är det orimligt att exempelvis vården man får är beroende av i vilken stad man bor och hur välutbildad man är. Lika orimligt som att skolorna i Örebro inte klarar sitt uppdrag.

För mig ör det viktigt att samhället är starkt och stöttar där människan är svag. Det är ett misstag varje gång en människa i behov av stöd lämnas utanför. Varje unge i skolan ska ges en rättvis möjlighet att klara sin skolgång. Varje människa i behov av vård och omsorg ska få relevant vård i rätt tid. Varje brottsoffer ska stöttas, varje misshandlad kvinna och varje barn som far illa i sin familj. Detta är varför vi betalar in skatt. Det är detta vi politiker har i uppgift att säkra.

Sedan vill jag verka för att politiken eller samhället inte gör allt. Jag ser ett stort värde i att andra driver verksamhet, exempelvis skolor, som finansieras via skatten och att det då finns tydliga krav på vad som ska uppnås så att skattepengarna används rätt.

Som politiker vill jag möjliggöra för människor, företag och organisationer att verka i Sverige. Jag tror på mångfald och drivkraften i att vi alla ges möjlighet att vara med och bidra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar