onsdag 29 februari 2012

Elevers hälsa

Efter gårdagens dramatik där majoriteten la ner WUC, detta kommenterar jag i nästa blogginlägg, har det idag varit Kommunfullmäktige i Örebro. Det är få beslutsärenden men många frågor och interpellationer. Just detta, att det är få beslut som fattas nu för tiden, har diskuterats idag och svaret från majoriteten var att det visst har fattats beslut och att det inom kort kommer fler ärenden. Ja den som lever får se.

En annan fråga som lyftes var elevhälsa och hur planen för det är nu, när gymnasieskolorna blir större. Det är viktigt att hälsoteamen på våra skolor har resurser för att ta hand om elever som mår dåligt och även att det finns tid till förebyggande arbete. Risken att elever försvinner i mängden på stora skolor är påtaglig. Ser vi de som mår dåligt? Finns det vuxna som har tid med våra barn och ungdomar för ett snack om hur de egentligen har det? Speciellt viktiga är dessa samtal just nu på WUC där många elever, och personal, mår dåligt nu när deras skola läggs ner.

En väl fungerande elevhälsa är en garant för att alla elever ska ges möjlighet att nå skolans kunskapsmål. Hur eleverna äter, sover, rör på sig och mår har stor betydelse. Örebro kommun ska se över sina riktlinjer för elevhälsan. Det är bra. Jag hoppas att vi söker de pengar som kan sökas från regeringen för utveckling av skolans hälsoarbete. Det skulle vara bra för Örebros elever.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar