fredag 10 februari 2012

Höj statusen för dem som jobbar med våra barn

Jag försöker kontinuerligt besöka olika verksamheter inom skolområdet. Detta för att ta del av kloka synpunkter från dem som arbetar där. Vid dessa besök slås jag av den enorma kompetens som finns, den positiva stämningen trots tuffa ekonomiska villkor och att det finns ett driv för barn och ungdomars rätt till kunskap.

I veckan har jag träffat personal på en gymnasieskola och en förskola, båda kommunala verksamheter. Deras verklighet är olika - gymnasiet kämpar för att få fler elever och förskolan för att få färre! Inom gymnasiet har vi en påtaglig fight om vilka skolor som ska vara kvar. Det gör att personalen är på tå, ser till att ha rätt fokus på kvalité och att eleverna ska trivas då de är väl medvetna om att skolans rykte är av största vikt i dagens tuffa konkurrens.

Inom förskolan arbetar man många gånger hårt för att föräldrar ska förstå vad de gör. Då speciellt i områden som Brickebacken där familjerna har olika bakgrund och kunskapen om skolans uppdrag många gånger är liten. De kämpar i trånga lokaler med allt för många barn men klarar ändå sitt uppdrag. Här har personalen hög kompetens efter flera år av högskolestudier men kommer aldrig upp i högre lön är 26000 kr/månad (ingångslönen är i bästa fall 21000 kr).

Man pratar mycket om att statusen för dessa viktiga yrken måste höjas – de har ju hand om vår framtid och det är viktigt att vi kan locka fler att välja att utbilda sig till förskollärare och lärare. Lönen är en del men jag tror också att samhällets syn på vad de gör är viktigt.

Med rätta kan man tycka att skolan inte alls klarar sitt uppdrag eftersom så många barn inte uppfyller de mål som sätts. Ska vi ändra på detta krävs det krafttag (bla. från den lokala politiken) och vi måste lyfta lärarnas kompetens och ge dem rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

För att höja resultaten i skolan är det viktigt att tänka på förskolans pedagogiska ansvar. Exempelvis är barns språkutveckling mycket viktig att jobba med tidigt. Med detta följer att förskollärarna måste få tid för varje barn och att arbetsbelastningen är limlig. I diskussionen med personalen inom förskolan påtalar de att nyckeln är att få ner antalet barn per grupp. För mig är det rimligt att ha max 15 barn på tre personal, 12 barn i de lägre åldrarna, och inte upp emot 25 barn som det många gånger är i Örebro Kommun idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar