onsdag 8 februari 2012

Bra förändring

I den nya gymnasieskolan 2011, GY11, har gymnasieprogrammen gjorts om till yrkesförberedande och högskoleförberedande vilket jag tycker är bra. Jag anser att det är fel att tvinga skoltrötta ungdomar att läsa in högskolekompetens om de ”bara” vill bli murare. Viktigt är dock att möjligheten finns för alla elever på alla program att läsa in ämnen så att man kan söka sig till högskola eller universitet.

S har motsatt sig detta och menar att det minskade antal elever som sökt sig till de yrkesförberedande programmen beror på att de inte automatiskt får behörighet till högskolan. Jag håller inte med. Jag tror att minskningen beror på att vi varit för dåliga på att informera. Vi måste få ungdomarna att inse att de har en stor chans att få ett arbete direkt efter gymnasiet om de går ett yrkesförberedande program. För det är fakta, många av dem som går dessa program får snabbt ett jobb.

I fredags togs detta upp på Aktuellt och man hade ett intressant reportage från Tullängsskolan i Örebro. Tullängsskolan har lyckats få många elever som går yrkesprogrammen att välja till ämnen så att de får behörighet till högskolan. Det är bra.

För det är det som är viktigt - att skolorna ser till att ge eleverna bra möjlighet att läsa dessa extra kurser. De ska vara förlagda till på bra tider och nogsamt informeras om.

Jag tycker att GY11 är bra just för att den ger en gymnasieutbildning även till de ungdomar som inte vill läsa så mycket som krävs för att komma in på högskolan. Det är bra att vi äntligen fått stopp på den gymnasieskola som under 20 års tid har slagit ut massor av ungdomar som inte klarat studierna eller som tröttnat på att läsa sånt de inte varit intresserade av.

1 kommentar:

  1. Hej Maria! Visst var det ett trevligt reportage från Tullängsskolan! Och vilka elever! Jag tycker också att det är bra med valfrihet i Gy11! Man ska vara rädd om ungdomars motivation!
    Tyvärr har vi ett system för antagning till högskolan som är så komplicerat att inte ens vår utbildningsminister förstår hur det fungerar. Inte Mikael Damberg heller om man lyssnade på debatten. Antagningen till Högskolan består (som du säkert har bra koll på) av tre delar, grundläggande behörighet, särskild behörighet (områdesbehörigheter) och meritkurssystemet. Den grundläggande behörigheten för elever i Gy11 ger faktiskt inte behörighet till något program på Högskolan. Den är i stort värdelös för eleven. De behöver den särskilda behörigheten och också möjlighet till meritkurser. Det är det vi ger eleverna på Tullängsskolans yrkesprogram. Den möjligheten i Gy11 är tyvärr ytterst begränsar och lämnar bara möjligheten genom att eleven tvingas att läsa utökat program. Detta beror på att systemet är för fyrkantigt och inte lämnar tillräcklig valfrihet åt skolan och eleven. Utan den möjligheten på yrkesprogrammen riskerar vi att vi att ungdomarna väljer bort de här utbildningarna som arbetsmarknaden och Sverige så väl behöver! Och ungdomarna riskerar att utbilda sig rakt in i arbetslöshet!

    SvaraRadera