onsdag 1 februari 2012

S stoppar alternativen

Idag rapporterar flera nyhetsmedier, Tvärsnytt och Radio Örebro, om att S vill ta bort dagbarnvårdarna i Glanshammar. Tryggheten rycks med en gång bort för många familjer i Örebro och några bra förklaringar finns inte.

Varför tas alternativ och mångfald bort? Varför ska alla barn in i samma fålla? Är det klokt att just alternativen barnomsorgen tas bort när trycket på förskolan minskar? Var finns barnperspektivet?

För oss är det viktigt att barnen får komma i första hand. Förskola är bra för vissa barn, men inte för alla. Här är det föräldrarna som måste känna efter vad deras barn behöver. Alternativ som dagbarnvårdarna måste finnas och speciellt i en glesbyggd som Glanshammar. Här finner många familjer kvalité i att barnen får vara nära natur och djur på ett alldeles speciellt sätt. Känslolösa socialdemokrater tar bort alternativen och det är barnen som drabbas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar