torsdag 23 februari 2012

Vi behöver komma överens om gymnasieskolan

Idag skriver jag och Kent Persson NA debatt om att vi moderater är villiga att ta ansvar och tillsammans med S komma överens om gymnasieskolan i Örebro.

Örebros gymnasieskolor lider av den dåliga ekonomin. Vi ser många utmaningar framför oss, med sjunkande elevkullar, konkurrens från friskolor och allt för få som går vidare till högskola och universitet. Det är en utmaning som vi som förtroendevalda måste möta med respekt. Här har politiken brustit, och vi har all anledning att vara självkritiska. Det är inte värdigt våra väljare i Örebro. De förväntar sig att vi tar ansvar. Vi är beredda att ta det ansvaret för Örebros bästa. Därför vill vi komma överens med socialdemokraternas om hur gymnasieskolan i Örebro ska klara de utmaningar den står inför. Det handlar om att minska lokalkostnaderna för att kunna förstärka och förbättra skolans innehåll.

Vi har respekt för socialdemokraternas beslut om att stoppa nedläggningen av Rudbeckskolan, det är en skola med ett bra läge, anrika traditioner och utvecklingsmöjligheter. Mindre lyckat var dock löftet om att alternativet var att ingen skola skulle läggas ner. Det var populistiskt och oansvarigt, och gör idag att många känner sig svikna. Det är inte ett misstag vi moderater vill göra.

Samtidigt tycker vi att de yrkesförberedande linjerna är viktiga. Här är Wadköpings utbildningscenter helt enkelt oersättligt. Wadköping är ett reservsjukhus, byggt av landstinget för att kunna utöka universitetssjukhusets kapacitet i händelse av en katastrof. Ingen annan skola kan ge vård- och omsorgsprogrammet samma möjligheter att utbilda undersköterskor. För de som utbildar sig till lastbilschaufförer, ett bristyrke i Sverige idag, kan inte den terminal vi byggt upp ersättas av något annat. På punkt efter punkt erbjuder Wadköpings utbildningscenter unika möjligheter att erbjuda en konkurrenskraftig utbildning.

Den demokratiska förankringen i nedläggningsbeslutet är alldeles för svag. Två av de tre partier som avser att rösta för en nedläggning av Wadköpings utbildningscenter säger öppet att de ogillar beslutet men hellre vill styra Örebro än stoppa ett dåligt förslag. I gymnasienämnden är en majoritet emot en nedläggning av skolan. Det är med minsta möjliga marginal som majoriteten kan ta beslut om nedläggning. Det är en för bräcklig grund för att kunna bygga framtidens gymnasieskola.

Moderaterna har sitt stora engagemang i frågor som rör välfärd, ekonomi och jobb, och gymnasieskolan rör alla tre. Ett statsbärande och regeringsbildande parti måste visa ansvar även i opposition. Moderaterna har därför valt att avstå från löften om att ingen skola ska läggas ner. Vi inser att det kommer att krävas lokalförändringar från för att möta gymnasieskolans utmaningar.

Vi vill bjuda in Lena Baastad (S) för en överenskommelse om gymnasieskolans framtid. Om hur vi bygger upp incitament för skolor att sköta sin ekonomi och använder sina resurser på ett effektivt sätt. Om hur vi ska belöna skolor som lyckas attrahera unga ur alla samhällsklasser och hur vi får dem att sträva efter att alltid nå bästa möjliga resultat för sina elever. Örebros rektorer, lärare och framförallt elever måste kunna veta att den bästa tryggheten byggs av att göra ett bra jobb.

Moderaterna stödjer inte att gymnasieskolor läggs ner på måfå och som följd av enskilda politikers nycker, men vi vill nå en överenskommelse om stabila spelregler för framtidens gymnasieskola. Om ett sådant handslag innebär att vi går ur en eller flera skolor så är det ett ansvar vi är beredda att ta.

Örebro förtjänar en bättre gymnasiepolitik än den som förts de senaste åren. Vi vill komma överens med Socialdemokraterna om en långsiktig, genomförbar och utvecklande framtid för gymnasieskolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar