fredag 3 februari 2012

Kommunen måste skaka fram praktikplatser!

Vid flera tillfällen denna vecka har bristen på praktikplatser kommit upp och nu uppmärksammar Radio Örebro problemet som Örebro Universitet har med detta.

På många utbildningar är det numera obligatiriskt att eleverna ska ha praktik. För gymnasiet måste detta fungera för att vi ska få ha kvar utbildningarna likaså gäller på Universitetet. Att kommun och landsting då är de som är sämst på att ta emot praktikanter är inte OK.

I veckan har jag träffat lärare och personal som arbetar på Intruduktionsenheten på Virginska skolan i Örebro. De har hand om elever som saknar behörighet till gymnasieprogram och här är många gånger en praktikplats det som avgör elevens framtid. För en del av dessa elever är det inte realistiskt att komma upp i den nivå som krävs för att klarar gymnasiet och då gäller det att hitta en väg att gå vidare – en praktik kan då vara det som startar den processen.

Jag anser att kommunen måste skärpa sig , vi kan inte fortsätta låta näringslivet ta hela ansvaret. Vi måste skapa en förståelse ute i verksamheterna att det är viktigt att de tar emot praktikanter. Det är viktigt för den enskilde eleven men också för samhällsekonomin. Människor i utanförskap kostar stora pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar