onsdag 22 februari 2012

Pedagogiska luncher

Idag fick jag ta del av en utvärdering av hur matsituationen är för våra grundskoleelever sedan Örebro Kommun vid förra årsskiftet tog bort den fria pedagogiska lunchen. Vi, jag och Kent Persson, skrev en motion till Kommunfullmäktige i juni 2011 där vi föreslår att avgiften på 20 kr/måltid tas bort.

Det vi har uppfattat från föräldrar och personal i skolan har fångats upp i utredningen. Det är stökigare och oroligare i skolmatsalarna sedan avgiften infördes. Det som de vuxna upplever är att barnen äter sämre, personalen har svårare att hålla koll på elever med särskilda behov, man ser att eleverna stressar och att svinnet har ökat.

Eleverna upplever att det är en hög ljudnivå men anser inte att det blivit stökigare. Eleverna påpekar att de vill ha vuxna med kring matborden då de anser att det är trevligt att sitta och prata med vuxna vid lunchen.

Det är just detta som jag tror är så bra med vuxna som äter med barnen. Det blir ett annat sorts samtal än de samtal man har i undervisningssituationen. Vuxna skapar ro och ordning kring matbordet. Vuxna kan vara föredömen för vad man kan äta, de kan upptäcka ätstörningar, vara ett stöd för ensamma elever och skapa trivsel.

Jag är en stark förespråkare för folkhälsa och i det ingår att man måste äta ordentligt. Barn som växer och ska lära sig saker måste äta. Att äta i en orolig miljö är inte bra för matsmältningen eller för att kunna tillgodogöra sig näringen i maten. Lugn, ro och trevlig miljö är viktigt för att måltiden ska bli bra.

För mig är det också smått absurt att man som lärare ska behöva betala för att arbeta. Även om slanten är liten och alla behöver äta lunch så utför personal på skolan som äter tillsammans med barnen ett arbete!

NA 5/3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar