torsdag 9 februari 2012

Pensionsålder?

Många har med upprörda känslor reagerat på Stadsminister Reinfeldts utspel här om dagen att vi bör diskutera en höjning av pensionsåldern. Att det inte finns konkreta förslag och att Stadsministern mest resonerar och lyfter fram ett problem som de flesta ser, bryr sig få om. Att dessutom så många har hakat upp sig på 75 år tycker jag är märkligt.

Idag har vi en pensionsålder på ca 65 år och människor lever betydligt längre än så vilket är en positiv utveckling sedan denna pensionsålder bestämdes. Nu räknar man med att många av dem som föds idag kommer att bli upp emot 100 år. Att ifrågasätta det realistiska i att de ska ha pension i 35 år är enligt min mening rätt. Hur ska vi klara av det? Vilka skatter behöver vi då ha för att klara en bra omsorg? För ingen av dem som är emot en höjning av pensionsåldern har väl tänkt sig något annat än en hyggligt liv med bra pension tills de dör?

Få människor med tunga arbeten klarar av att jobba tills de är upp emot, eller över, 70 men det menar heller inte Reinfeldt. Om man lyssnar så sa han att sakers tillstånd behöver ändras. Det måste bli möjligt att sadla om och att vidareutbilda sig. Viktigt är att se till varje persons förmåga att arbeta när de blir äldre. Dessutom måste äldre människor få en bättre status på arbetsmarknaden, vilket i och för sig säkert kommer lösa sig om några år när vi får arbetskraftsbrist.

Nej, vi behöver en sansad diskussion om angelägna frågor för att klara välfärden framöver.

Media: SvD, KG Scherman, NA "Svenska folket"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar