torsdag 23 februari 2012

Lösningen är att satsa på skolan

En ny tronarvinge är född och det är en glädjens dag för kungafamiljen men också för hela svenska folket. Tron på framtiden och lyckan är stor när en ny människa kommer till världen och det är för familjen förknippat med ett stort ansvar. Ansvar att uppfostra, ta tillvara på individens vilja och egenskaper, lära ut vad som är rätt och fel samt vara ett stöd i vägen fram till vuxenlivet.

Samhället har också ett stort ansvar för varje människa som föds. Att se till att det finns ett skyddsnät om familjen fallerar, att det finns en bra vård och omsorg samt en skola som förbereder för livet. Idag har NA ett stort uppslag om barnfattigdom. Det är bra att de lyfter frågan och belyser det stora ansvar vi politiker har för att barn ska slippa växa upp i fattigdom.

Barnfattigdom är en följd av utanförskap och för mig är det väsentligt att allt görs för att möjliggöra för alla, som kan, att få ett arbete. Det gäller bl.a. att sänka skatten på arbete, skapa vägar tillbaka för dem som hamnat utanför, satsa på vidareutbildning, göra det enklare för företag att anställa och utvecklas och att öppna upp för praktikplatser.

Men, som NA påpekar i sin ledare idag, det bästa sättet att bekämpa barnfattigdom är att ha en skola som klarar sitt uppdrag. Det är i skolan som skillnader kan suddas ut. Det är i skolan som barn kan få en fristad från eventuella bekymmer hemma. Det är i skolan som alla barn ska behandlas lika och kunna utvecklas utan att familjens bakgrund ska vara av betydelse.

I min värld ska skolan klara av att stötta alla elever till minst godkända resultat. I min värld får alla elever som halkar efter extraundervisning. I min värld finns det inga hopplösa fall och inga förutfattade meningar om att vissa elever inte klarar skolan. I min värld har vi en skolledning vars mål är att klara varje elev, som satsar på att varje lärare ges förutsättning att göra ett bra arbete och som har en bra dialog med elevernas familjer om skolans betydelse för barnens framtid.

Socialdemokraterna slår sig för bröstet och säger att de är garanten för minskad barnfattigdom. Jag köper inte det efter att de sabbat den svenska skolan! S skapade flumskolan och gjorde då alla barn från mindre studievana familjer en björntjänst. S skapade den skola vi har idag, där de elever som har rätt föräldrar och råkar hamn på rätt skola klarar sig.

Alliansregeringen gör sitt yttersta för att vända skutan – det tar dock tid vilket gör att vi på kommunal nivå måste göra vår hemläxa. Det är fokus på kunskap i skolan som ska gälla. Vi ska ha få tydliga mål varav ett ska vara att varje elev ska klara minst godkänt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar