söndag 6 februari 2011

Bättre undervisning i matemattik

Att fånga elevernas intresse, få dem att se nödvändigheten av ett ämne och lära för livet är väl den svenska skolans stora utmaning. Idag skriver NA om matematik i skolan och att Finansinspektionen har fått regeringens uppdrag att leta efter sätt att öka ”räknefärdigheten” hos dagens ungdomar.

Att dåliga matematikkunskaper kan få konsekvenser i livet är lätt att inse. Det påverkar allt från att förstå sammanhang, möjlighet till vidare studier och beslut om den egna ekonomin.

Matematik är en av de viktiga basämnerna som skolan har en skyldighet att lära våra barn. Lärare måste stöttas i sitt uppdrag att lyckas med undervisningen i detta viktiga ämne.

Därför är det så bra att vi har lärarlyft som möjliggör vidareutveckling av våra lärare. Därför är det så bra att det kommer en ny lärarutbildning som ger bättre förutsättningar. Därför är det så bra att vi nu har en debatt och diskussion om vikten av en skola med fokus på kunskap.

Förutsättningar till bättre undervisning skapas genom att lärare ges tid till vidareutveckling i sitt yrke. Det kan vara rena kurser men också att ha en diskussion om hur det går i klassrummet. För detta krävs mod. Varje skola måste våga ta diskussionen om vad som fungerar och inte fungerar i undervisningssituationen.

Skolan måste för elevernas skull arbeta med pedagogisk utveckling.

Andra bloggare: Margareta Pålsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar