tisdag 8 februari 2011

Fysiskt inaktivitet i Örebro

Jag fick idag på Kommunstyrelsen höra att 40% av Örebroarna är fysiskt inaktiva – Detta är ju katastrof!

Siffran kom upp i presentationen av en nytt projekt där en Naturvårdsplan ska tas fram. Vinklingen var att folkhälsa är en aspekt om man kopplar friluftsliv till Naturvårdsplan vilket jag anser är klokt att göra.

Själv är jag lite av en motionsnörd och säkert inte speciellt representativ i detta avseende. Men jag har sedan många år en drivkraft att vara aktiv för att jag vill må bra nu men också för att jag inser vikten av att det jag gör nu påverkar hur bra jag kommer att må när jag blir äldre.

Det som bäst bidrar till ökad fysisk aktivitet är tydligen promenader – Det säger kanske sig självt men nog är det ett enkelt och trevligt sätt att röra på sig. I undersökningar visar det sig också att ju närmare man bor ett grönområde desto är man ute i naturen. Detta är ännu en anledning till att skapa gröna områden i staden och att skapa tillgängliga fridluftsområden.

I Örebro har vi fantastiska promenadstråk. Själv är jag förtjust i att ta en promenad genom Stadsparken ner till Oset. Att sedan gå vidare via Naturens hus ner till Rävgången är en fantastiskt naturupplevelse!

Hur får vi då människor att bli mer aktiva? Hur får vi fler att ta promenader i skogen eller i staden? Hur får vi till insikten av att ett aktivt liv ger ett bättre och oftast längre liv?
Jag tror att en hel del går att göra för människor i vuxen ålder men främst är det barnen som måste lära sig att man ska vara aktiv.

Föräldrar har ett självklart ansvar att se till att rörelse blir en naturlig del i barnens liv. Personligen tycker jag att det är synd att föräldrar idag så ofta skjutsar sina barn till olika saker – gå med dem istället!

Skolan har ett ansvar genom skolidrotten men även genom möjligheten att ha en hälsoaspekt i sin planering. Skolan kan visa barnen olika alternativ att aktivera sig på, exempelvis kan man gå till olika aktiviteter istället för att åka buss, man kan ha ordnade aktiviteter på rasterna för yngre barn och ha obligatoriska promenader för de äldre barnen.

Föreningslivet tar ett stort ansvar. Vi har mycket att tacka alla ideellt arbetande människor i olika idrottsklubbar. De gör en fantastisk insats och det arbete de gör måste på bästa sätt stöttas av samhället. Här får barn och vuxna sin hälsa lyft på många sätt genom rörelse, gemenskap, sysselsättning och ett unikt sammanhang.

Vi politiker har ansvar att se till att samhället planeras så att människor på ett tryggt sätt kan ta sig genom staden utan att åka bil eller buss. Det är en viktigt med bra gång- och cykelvägar samt belysning. Det är också viktigt att detta vägar görs trevliga så att det blir mer än en fysisk upplevelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar