söndag 27 februari 2011

Skolan, en valfråga

Idag skriver S och MP var sin artikel på NA debatt om skolan och tankar om dess framtid. Thomas Esbjörnsson (S) anser att det inte går att spara mer och Thomas Eriksson (MP) säger nej till korvstoppning av kunskap.

S har ändrat sin syn på den svenska skolan, de är numera för en individanpassning och en premiering av lärare som når goda resultat. Detta är positivt. Anmärkningsvärt är dock att kunskap inte är med när S skriver om skolan och att Koalitionen beskylls för åratal av försummelse med investering i lokaler…

MP har en hel del åsikter som är bra. Skeptisk blir jag dock till formuleringarna kring kunskap där lite flum lyser igenom. Som förespråkare för folkhälsa gillar jag tankarna på att eleverna ska röra sig mer under skoltid än vad endast gymnastiklektionerna medger, detta har vi moderater drivit länge.

För mig är en satsning på skola en av byggstenarna för ett bättre Örebro. Vi måste sätta kunskap i centrum, skapa en trygg skola utan mobbning och kränkningar samt att ledarfrågan i skolan måste lyftas. Alla barn och ungdomar i Örebro har rätt till en bra skola. Vi politiker har ett ansvar och en skyldighet mot varenda elev att ge dem en skolgång som förbereder dem för framtiden.

Skolan är en del av den välfärd som vi moderater värnar och ett uppdrag vi ska klarar före det blir tal om skattesänkningar. Att S nu spelar på att vi moderater har gått ut och pekat på rimligheten i att sänka skatten, när kommunen går med stora överskott, är ju förståeligt. Ordet skattesänkning finns väl inte i socialdemokraternas ordlista! Men att påstå att vi moderater sätter stora skattesänkningar före välfärd är att ljuga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar