tisdag 22 februari 2011

Bra med satsning på teknik

Den här veckan har elever i Örebro med omnejd sportlov och det är mängder av aktiviteter som erbjuds barn och ungdomar från kommunen och andra aktörer. Det är bra att det ges tillfälle att prova på olika saker och det är bra att möjlighet finns till ett aktivt lov på hemmaplan.

Igår var jag på besök hos KomTek , den kommunala teknikskolan,som är en av alla sportlovsarrangörer som finns. Det var full aktivitet i huset och under mitt besök kom det in mängder av förfrågningar till redan fulla kurser som erbjuds under veckan. De barn som jag träffade var i mellanstadieåldern eller yngre, de byggde rymdskepp och bilar som med hjälp av batterier kunde förflytta sig. Det fanns också ett gäng som gjorde egna dataspel.

Tanken med KomTek är att barn och ungdomar på ett kul sätt ska lära mer om teknik. Målet med verksamheten är att väcka intresset för teknik och att fler ska välja teknisk utbildning och i förlängningen även tekniska yrken.

Den största delen av kursverksamheten riktar sig mot barn i förskoleklass och upp till årskurs sex. Den senaste tiden har även kurser startas för elever i årskurs 7-9 och då i Tullängsskolans lokaler. Kopplingen och samarbetet med gymnasiet är viktigt och det arrangeras sedan några år teknikkurser för tjejer i årskurs 7 och 8 under sommaren då i samarbete med några av de stora teknikföretagen i staden.

Teknik är viktigt och det är bra att vi i Örebro har teknikförskolor och att KomTek vidareutbildar förskollärare och lärare i hur de kan praktisk kan använda teknik i skolundervisningen. Tanken är att pedagogerna på ett smart ska ges verktyg för att öka intresset och kompetensen hos eleverna inom matematik, teknik och naturvetenskap.

För att fler elever ska välja den tekniska banan är lärarna i skolan en viktig pusselbit. Lärare måste på ett trovärdigt sätt kunna beskriva vad en ingenjör gör och vad ett tekniskt yrke innebär. Därför är fortbildning av våra lärare, exempelvis via KomTek viktigt och därför är samarbetet med det lokala näringslivet viktigt.

1 kommentar: