torsdag 3 februari 2011

Lyft ledarskapet i skolan

Ju mer jag lär om skolan desto klarare framstår det att vi måste förstärka ledarskapet i skolan. Vi måste stötta lärarna i klassrummet och vi måste stötta rektorer och skolledare.

En av de viktigaste komponenterna för elevens framgång är en bra lärare. Det är pedagogens insats som vi måste utveckla i den svenska skolan. Det är lärare som har förmågan att se varje elev, som kan förklara på olika sätt och som möter eleverna med höga förväntningar som har framgång i klassrummet.

Jag är övertygad om ett de flesta lärare med rätt vidareutbildning och coachning kan klara av att bli bra lärare. Jag tror dock att det krävs mod hos ledningen och insikt om att tid måste avsättas för att klara uppgiften. Vi måste våga ta den obekväma diskussionen om lärares kompetens. Hitta vägar för hur lärarkåren på varje skola kan stötta varandra i former för feedback om varandras agerande i lektionssalen.

Det får inte vara så att lärare undervisar i massor av år utan att lära barnen något. Det får inte vara så att inget händer när detta påtalas av elever och föräldrar. Vi måste ha skolledare som har tid och mandat att göra något åt lärare som inte klarar av sitt uppdrag.

För att klara detta måste rektorer ha tid för det pedagogiska ledarskapet – Idag har de många gånger inte det. Idag är det massor av andra arbetsuppgifter som också ska skötas och det pedagogiska ledarskapet får stå tillbaka. Detta få inte fortgå. Det måste finnas utrymme till pedagogisk utvecklingen på varje skola.

Mycket av detta händer i den nya skollagen där rektorernas ansvar blir skarpare och tydligare. Men varje kommun och varje skola måste jobba med frågan. Politiken har ett stort ansvar att göra detta möjligt men då utan att lägga oss i detaljerna. Politikens roll ska vara att sätta upp mål, tillsätta resurser och sedan nogsamt följa upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar