onsdag 16 februari 2011

En skola för alla

Wanja Lundby-Wedin skriver idag på NA debatt om lärlingsutbildning. Hon ifrågasätter lärlingsanställning och lyfter problemet med att få tag på praktikplatser.

Under 2011 genomförs ett stort antal reformer inom svensk skola. Det är ny skollag, läroplaner, lärarutbildning, betygssystem och ny gymnasieskola där även lärlingsutbildning ingår. Allt detta i syfte att höja kvalitén i den svenska skolan.

Det har, allt för länge, pågått en nedvärdering av kunskap och kvalité i den svenska skolan. Nu ändrar vi på det och hoppas att kunskapen och måluppfyllelsen ska höjas. Skolan är viktig. Den ska vara till för alla elever och den ska vara en garant för att individen ska kunna bryta mönster

Vi moderater har länge ifrågasatt dagens skola som tvingar alla till teoretiska studier för att S fick för sig att alla ska ha möjlighet att söka högskola. Det är en fin teoretisk tanke men blir just en tanke som inte fungerar i praktiken. Det har visat sig att dagens skola många gånger slår ut elever och inte på rätt sätt tar tillvara förmågan hos varje elev.

Därför införs nu en ny Gymnasieskola som på ett bättre sätt förbereder eleverna för framtiden. Det är studieförberedande program, yrkesförberedande program och en lärlingsutbildning där stor del av undervisningen sker ute på arbetsplatsen.

Wanja Lundby-Wedin ifrågasätter kvalitetsskillnaden mellan yrkesförberedande program och lärlingsutbildningen. För mig är det konstigt att hon inte inser den utslagning som pågår idag som många gånger sker då vi inte tar tillvara på att en elev är mer praktisk än teoretisk. Varför ska det inte kunna vara bra att lära sig ett yrke? Varför måste alla in i samma fack? Varför vill S ständigt föra in alla människor i fållor som stjälper istället för hjälper?

Wanja påpekar vikten av praktikplatser. Det är det som är den stora utmaningen. Vi måste få till ett mycket nära samarbete med olika branscher. Alla måste ta sitt ansvar och det är viktigt att företagen stöttas i detta arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar