tisdag 10 maj 2011

Förbättringar för barn, unga och äldre

Idag har vi i Koalitionen presenterat sex konkreta förslag på vad vi börjar arbeta med på måndag om vi får Örebroarnas förtroende att fortsätta styra Örebro.

Örebros ekonomi går bra efter fyra år med Koalitionen som ansvariga för ekonomin och det är satsningar på en utbyggd välfärd vi nu vill genomföra.

Vi satsar på äldreomsorgen i Örebro med en personalförstärkning för att höja kvaliteten och öka tryggheten för de äldre. Vi permanentar de 25 miljoner som satsades i den globala finanskrisen inom äldreomsorgen för att kunna behålla personalen. Vi kommer också att satsa ytterligare 10 miljoner för att ytterligare kunna förstärka verksamheterna.

Vi höjer lärarlönerna med 25 miljoner. För oss är det viktigt att höja lärarnas status och därför kommer vi att höja lönerna och förbättra kompetensutvecklingen för lärare. Vi är övertygade om att en satsning på våra lärare kommer att bidra till att höja kunskapsresultaten i Örebro.

Vi påbörjar en personalförstärkning i barnomsorgen och vi kommer att fortsätta bygga ut barnomsorgen i den takt som krävs. Vi kommer också att se till att kvaliteten höjs och att tryggheten för barnen stärks. För att detta ska bli möjligt måste barngrupperna minskas. Därför kommer vi att satsa 25 miljoner på nyanställningar inom Örebros förskoleverksamhet.

Vi vill satsa på välfärdens medarbetare och se till att de får bra arbetsvillkor. Vi vill ha rimliga arbetsvillkor och därför införa rätt till heltid och avskaffa delade turer. Hur och i vilken takt dessa reformer ske genomföras måste vi först utreda.

Vi kommer att öppna Hästhagen badet omedelbart. Badet är omtyckt av Örebroarna och är en viktig oas för många under sommaren.

Vi satsar 5 miljoner för att återställa och höja föreningsbidragen. För oss är det självklart att öka stödet till föreningarna när ekonomin för kommunen nu är bättre. Det är viktigt att barn och ungdomsverksamheterna som drivs ideellt av föreningar får stärkta möjligheter för att bedriva sitt värdefulla arbete.

Totalt satsar vi 90 miljoner på barn, unga och gamla. Vi gör det för att öka kvalitén och tryggheten för alla i Örebro.

Press: Radio P4 Örebro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar